En la cura i l’acompanyament a la infantesa van apareixent situacions que ens costa gestionar, apareixen dubtes, inquietuds i també temes a resoldre. Aquest espai està pensat per obrir moments de reflexió, compartir informacions i donar eines per tal de poder créixer com a persones i també en el nostre rol de mares, pares o acompanyants d’infants.

 Cuidar-nos per cuidar Xerrada gratuïta de presentació de l’Espai d’Adults del curs 2019/20

Dissabte 26 d’octubre 11 hores

La tasca d’acompanyar i cuidar infants requereix una gran entrega i disponibilitat. És una tasca de nutrició, que ens necessita amb integritat per tal de poder-la assumir. Com ens cuidem per cuidar? On queden les nostres necessitats durant la criança?

En aquesta xerrada intentarem posar una mica de llum sobre com construir una família sana i cuidadora, que sigui capaç de donar lloc i nodrir a tots els seus membres. Buscarem aclarir alguns conceptes clau per tal de poder entendre que signifiquen el respecte i la cura cap a l’infant a la pràctica, i com podem articular-ho amb la cura i el creixement de les persones adultes que també conformem la família.

Tallers:

Agressivitat i conflictes

16 de novembre de 10.30 a 13.30 hores

En aquest taller us convidem a canviar la mirada cap als conflictes, per entendre que són una part del camí que transitem, i que són oportunitats per aprendre i desenvolupar-nos. També a comprendre tant les expressions agressives com també les més passives, que poden acompanyar la resolució dels conflictes, perdent-los la por.

Us oferim un espai per reflexionar i comprendre d’on ve l’energia agressiva, quina és la seva funció i com acompanyar-la sense reprimir-la per col·laborar amb la seva integració en formes empàtiques i socialment acceptades. Un espai per conèixer eines que ens permetin acompanyar tant als nens i nenes que expressen i connecten amb la seva agressivitat, com a aquells/es que no semblen capaços de fer-ho.

Límits en la infantesa

25 de gener de 10.30 a 13.30 hores

Puc posar límits sense coartar? Des de quina edat són necessaris els límits? La llibertat i els límits, estan renyits? Quina diferència hi ha entre un límit orgànic i un d’inorgànic? Què significa posar un límit? Què passa si els límits que establim no es compleixen?

Us convidem a compartir un espai de reflexió que ens permeti aclarir-nos sobre el significat dels límits, i sobre com podem establir límits orgànics que tinguin en compte les necessitats dels nostres fills/es i també les nostres. Treballarem les etapes per les quals passen els infants en relació als límits, i també buscarem entendre perquè ens inquieten i quin paper compleixen els límits en la vida. I cercarem eines per tal de poder posar límits de manera amorosa i acollir les reaccions que això provoqui.

 Relacions entre germans

14 de març de 10.30 a 13.30 hores

La incorporació de cada nou membre de la família és una gran alegria que implica una adaptació, i genera nous rols i vincles. A les mares i als pares no només els neix un nou fill, també apareix un nou vincle entre germans que cal acompanyar, un vincle que evidentment no està exempt de baralles i conflictes. Quin és el nostre paper quan acompanyem el conflicte entre germans/es? Podem fer alguna cosa per afavorir l’harmonia en aquesta relació?

La idea d’aquest taller és poder aprofundir sobre el reajustament familiar que implica l’arribada d’un nadó a la família i reflexionar sobre com podem aconseguir l’expressió sana de les inquietuds i inseguretats que aquesta arribada genera. I pensar també què podem fer per anar acompanyant els dilemes de la relació entre els germans/es a mesura que van creixent, afavorint, a més, que cada membre de la família pugui trobar el seu lloc i sentir-se còmode en la seva posició.

 Acompanyar el desenvolupament motriu dels nadons

18 d’abril

El desenvolupament psicomotor de l’infant és un aspecte del desenvolupament global que no només influirà en com se senti el nen/a en relació a les seves capacitats motrius, sinó que també influirà en el desenvolupament de la seva personalitat i en la seva autoestima. Perquè aquest desenvolupament està íntimament relacionat amb els seus primers èxits, amb la seva manera d’aconseguir allò que vol i amb la seva autopercepció.

Què vol dir prendre decisions en relació al desenvolupament psicomotor? En què pot influir el meu acompanyament al desenvolupament del meu fill/a?

La idea d’aquest taller és anar repassant les diferents etapes d’aquest desenvolupament durant els primers tres anys de vida, i adquirir eines pràctiques per afavorir, des del respecte, un desenvolupament motriu harmoniós i una autopercepció positiva en els nostres fills i filles.

Imparteix: Carolina Liniado, mare, educadora social i psicomotricista amb més de 12 anys d’experiència en educació lliure i criança respectuosa.

Inversió: 30 €/persona per taller

Després de cada taller els assistents rebran un dossier sobre la temàtica tractada i podran fer una consulta via e-mail amb la tallerista.

Informació i inscripcions: espaiadults@la-caseta.com