Formacions

A la Caseta acollim diferents professionals del món de l’Educació, la Psicologia, la Psicomotricitat i l’Art, que ofereixen formacions de temàtiques específiques. Gràcies a elles i ells, seguim creixent en el nostre aprenentatge.