Formacions

A la Caseta acollim diferents professionals del món de l’Educació, la Psicologia, la Psicomotricitat, l’Art, que ofereixen formacions de temàtiques específiques. Gràcies a elles i ells, seguim creixent en el nostre aprentatge.

Per aquest curs 2018-19 comptem amb les formacions:

 

Acompanyament a la sexualitat dels infants.