Proposta metodològica

La formació està estructurada a partir de tres eixos:

1. La formació personal
La formació personal consisteix, en essència, a vivenciar diferents situacions de joc (pulsionals, de cura de l’altre, sensoriomotrius i simbòliques) i a prendre consciència del que se’ns belluga en aquestes situacions.
Experimentar situacions de resolució de conflictes i d’acompanyament de grups per poder posteriorment reflexionar sobre diferents aspectes de la metodologia i intervenció.
Implicar-se en processos creatius en llenguatges diversos per explorar la creativitat des del nostre interior.

2. La formació teoricopràctica
Els diferents blocs conceptuals s’introdueixen a partir de la vivència i són:
• Sentit del joc i evolució de l’infant.
• Metodologia i intervenció (creació d’espais, acompanyament de grup, conflictes, etc.).
• Processos creatius.
• Sistema. Funcionament orgànic del projecte. Osmosi de la informació. Ordres del sistema.

3. La pràctica
Un període de 30 hores de pràctiques a La Caseta o en projectes afins més 1 hora de tutoria individual complementen la formació personal i teoricopràctica.
Al finalitzar el curs es presentarà una producció-creació individual a partir d’un tema d’interès sorgit en el transcurs de la formació i que integri la formació teòrica, vivencial i la pràctica.