Proposta metodològica

La formació anual és un espai de creixement, com a màxim el grup tindrà 20 persones. Hi haurà dues tutores i professionals convidades/ts expertxs en la matèria.

La formació està estructurada a partir de tres eixos:

1. La formació personal
La formació personal consisteix, en essència, a vivenciar diferents situacions de joc (pulsionals, de cura de l’altre, sensoriomotrius i simbòliques) i a prendre consciència del que se’ns belluga en aquestes situacions.
Experimentar situacions de resolució de conflictes i d’acompanyament de grups per poder posteriorment reflexionar sobre diferents aspectes de la metodologia i intervenció.
Implicar-se en processos creatius en llenguatges diversos per explorar la creativitat des del nostre interior.

2. La formació teoricopràctica
Els diferents blocs conceptuals s’introdueixen a partir de la vivència i són:
• Sentit del joc i evolució de l’infant.
• Metodologia i intervenció (creació d’espais, acompanyament de grup, conflictes, etc.).
• Processos creatius.
• Sistema. Funcionament orgànic del projecte. Osmosi de la informació. Ordres del sistema.

3. La pràctica
Un període de 30 hores de pràctiques a La Caseta o en projectes afins més 1 hora de tutoria individual complementen la formació personal i teoricopràctica.
Al finalitzar el curs es presentarà una producció-creació individual a partir d’un tema d’interès sorgit en el transcurs de la formació i que integri la formació teòrica, vivencial i la pràctica.

Continguts: 

1.Bases pedagògiques

 • La psicomotricitat relacional. La tipologia de jocs, la seqüència de la sessió de psicomotricitat.
 • Sentit del joc i evolució de l’infant.
 • Procés evolutiu dels infants de 0-6 anys.
 • La figura de l’acompanyant.
 • Les emocions, la descoberta d’un mateix i les relacions com a eix fonamental en la construcció de la persona.
 • Teoria evolutiva de Piaget, Erikson, Freud i Lowen
 • Teoria del desaferrament
 • Pedagogia sistèmica des de l’enfocament de Bert Hellinger
 • Llenguatges expressius
 • La construcció del caràcter des de la bioenergètica
 • La mirada de la teoria Gestàltica

2.Metodologia d’intervenció

 • Disseny de les activitats, paràmetres a tenir presents.
 • Paràmetres a tenir presents en la valoració de les activitats.
 • Disseny i creació dels espais.
 • Disseny de la distribució de les activitats a nivell anual, trimestral i
  diari.
 • Funcions dels acompanyants i de les famílies.
 • Seqüenciació.
 • Acompanyament de grup i conflictes.
 • Processos creatius.
 • Sistema. Funcionament orgànic del projecte. Osmosi de la informació.
  Ordres del sistema.