Equip Humà

Actualment, l’equip humà de la Caseta està format per:

Equi gestor:

Eulàlia Solé Altimiria
Sociòloga, psicomotricista i terapeuta psicomotriu, educadora de massatge infantil i formada en educació emocional. Mare.

Jordi Dieguez Casasnovas
Tècnic superior en integració social, educador social, format en Comunicació No Violenta i educació emocional. Pare.

Tania Herrera Romero
Educadora infantil.

Equip educatiu:

Eulàlia Solé Altimiria
Sociòloga, psicomotricista i terapeuta psicomotriu, educadora de massatge infantil i formada en educació emocional. Mare.

Jordi Dieguez Casasnovas
Tècnic superior en integració social, educador social, format en Comunicació No Violenta i educació emocional. Pare.

Tania Herrera Romero
Educadora infantil.

Maria Tobaruela Lana
Mestra d’educació infantil.

Equip psicomotriu:

Eulàlia Solé Altimiria
Sociòloga, psicomotricista i terapeuta psicomotriu, educadora de massatge infantil i formada en educació emocional. Mare.

Silvia Minarelli
Psicomotricista.

Myriam Reyes Amador
Psicomotricista. Educadora social. Formada en educació emocional. Mare.

Clara Collazos Díaz
Psicóloga, psicomotricista i educadora infantil. Formada en enfocament restauratiu.

Neteja i cura de l’espai:

Balbina Reyes Vallejo