Equip Humà

 

Actualment, l’equip humà de la Caseta està format per:

Equi gestor:

Neus Llop Guevara
Educadora Social. Tècnica en expressió. Psicomotricista.

Aina Argemí Pont
Mestra d’educació infantil. Psicomotricista. Pedagoga sistèmica.

Equip educatiu:

Eulàlia Solé Altimiria
Sociòloga. Psicomotricista i Educadora de Massatge infantil.

Jordi Dieguez Casasnovas
Educador Social i Integrador.

Silvia Minarelli
Historiadora i Psicomotricista.