Projecte Educatiu

Bases pedagògiques

El projecte educatiu de La Caseta acull infants entre 2 i 6 anys amb l’objectiu d’acompanyar-los en la seva evolució recollint i respectant les seves necessitats. Se centra en pilars com el respecte, l’acceptació, l’autonomia, la llibertat, els límits i el descobriment de si mateix i de l’entorn.

La Caseta és un lloc on no s’obliga a ningú a fer quelcom que no vulgui (en relació amb l’activitat i no amb les normes). Partim del que cada infant porta dins, des dels seus desitjos i interessos. Mitjançant la creació d’un ambient de seguretat física i afectiva afavorim que cada infant trobi el seu lloc dins del grup i de l’espai de La Caseta; que poc a poc sorgeixin les necessitats, iniciatives, ganes de compartir, ganes de soledat, de joc, i es vagin teixint les xarxes que connecten infants i educadors/es.

Un dels objectius centrals del projecte és que els infants mantinguin la connexió amb el seu interior des del reconeixement de les seves necessitats i desitjos. Aquesta percepció i consciència de si és susceptible de perdre’s si l’infant està acostumat a respondre i seguir la voluntat de l’adult. Si l’infant se sent lliure de ser com és, sense que ningú el jutgi, sabrà el que vol. No perdrà la capacitat d’escoltar-se a si mateix/a i podrà desenvolupar la capacitat d’escoltar els altres. Si se sent acceptat/da tal i com és, desenvoluparà la confiança en si mateix/a, base de la confiança en els altres i en la vida en general. Confiem en la capacitat innata dels infants per a guiar els seus aprenentatges.

Reconeixem la necessitat del moviment i el joc espontani com a vivències que permeten que l’infant s’expressi, es vinculi amb els altres, es conegui a si mateix i al seu entorn. Acompanyem així l’evolució espontània de l’infant en el procés que va de la vivència fins al llenguatge.

L’adult acompanya a l’infant i li garanteix un ambient harmoniós que faciliti el desenvolupament dels seus processos espontanis. Moltes vegades el “no fer” de l’adult, que en alguns casos es podria anomenar no intervenció, requereix delicadesa, escolta i crea una comunicació molt profunda entre aquest i l’infant.

Utilitzem una metodologia basada en el diàleg que facilita sense imposar, que crea un marc i un ambient abans de fer propostes amb finalitats concretes i definides prèviament per l’adult.

Els nostres principals referents per a això són: la Psicomotricitat relacional, els llenguatges expressius i el massatge infantil. La Psicomotricitat ens facilita sobretot una forma d’intervenir, on l’escolta, l’empatia i l’ajustament a allò que l’infant porta és fonamental.

Els llenguatges expressius permeten connectar el món intern i extern amb gran riquesa i autenticitat. Mentre experimenta el plaer de la situació, l’infant s’amara d’imatges, sensacions i vivències que es van plasmant en allò que produeix. A La Caseta posem especial atenció a l’expressió corporal, plàstica, musical, verbal i escrita.

El massatge infantil, d’altra banda, ens ofereix la possibilitat d’una comunicació íntima. Basat en el respecte, el contacte corporal afectuós apropa, escolta, atén i promou l’empatia.

En el marc de la Pedagogia lliure, pilar fonamental del projecte, els límits venen imposats pel respecte a l’altre, a l’espai i als objectes. En el conflicte el nostre acompanyament es basa en garantir la seguretat física i emocional, seguritzar i donar autonomia, de forma que l’infant adquireix progressivament suficients eines internes per afrontar per si mateix aquestes dificultats. Aquest és un procés que l’enforteix.

La Caseta és fonamentalment un espai on, tant infants com adults, creixem. Cadascú dona i rep de diferents maneres, essent tant important l’aprenentatge de l’infant com el de l’adult que l’acompanya. En aquest sentit també és essencial la implicació i participació per part de les famílies per a sostenir un projecte d’aquestes característiques.