Activitats per A nens i nenes

A la Caseta existeixen de forma regular les Activitats amb Nens, Nenes i Famílies, orientades a donar suport i acompanyament a la criança, generar espais de relació i joc per a nens/es i familiars de forma conjunta, i també a oferir propostes específiques per a nens/es més grans.

Actualment oferim l’activitat de Psicomotricitat en família, per a famílies amb nens i nenes de 12 mesos fins a 4-5 anys. Es tracta d’espais on compartir un temps de joc i dedicació mútua durant tot el curs.

Per als nens i nenes més grans, oferim la proposta de Psicomotricitat relacional i vivencial (5-7 anys).