En la cura i l’acompanyament a la infantesa van apareixent situacions que ens costa gestionar, apareixen dubtes, inquietuds i també temes a resoldre. Aquest espai està pensat per obrir moments de reflexió, compartir informacions i donar eines per tal de poder créixer com a persones i també en el nostre rol de mares, pares o acompanyants d’infants.

Límits amb cura

21 de novembre de 10.00 a 14.00 h

Puc posar límits sense coartar? Des de quina edat són necessaris els límits? La llibertat i els límits, estan renyits? Quina diferència hi ha entre un límit orgànic i un d’inorgànic? Què significa posar un límit? Què passa si els límits que establim no es compleixen?

Us convidem a compartir un espai de reflexió que ens permeti aclarir-nos sobre el significat dels límits, i sobre com podem establir límits orgànics que tinguin en compte les necessitats dels nostres fills/es i també les nostres. Treballarem les etapes per les quals passen els infants en relació als límits, i també buscarem entendre perquè ens inquieten i quin paper compleixen els límits en la vida. I cercarem eines per tal de poder posar límits de manera amorosa i acollir les reaccions que això provoqui.

Inversió: 40€

Agressivitat i conflictes

30 de gener de 10.00 a 14.00 h

En aquest taller us convidem a canviar la mirada cap als conflictes, per entendre que són una part del camí que transitem, i que són oportunitats per aprendre i desenvolupar-nos. També a comprendre tant les expressions agressives com també les més passives, que poden acompanyar la resolució dels conflictes, perdent-los la por.

Us oferim un espai per reflexionar i comprendre d’on ve l’energia agressiva, quina és la seva funció i com acompanyar-la sense reprimir-la per col·laborar amb la seva integració en formes empàtiques i socialment acceptades. Un espai per conèixer eines que ens permetin acompanyar tant als nens i nenes que expressen i connecten amb la seva agressivitat, com a aquells/es que no semblen capaços de fer-ho.

Inversió: 40€

 Vincle i conflictes entre germans/es

13 de març de 10.00 a 13.00 h

La incorporació de cada nou membre de la família és una gran alegria que implica una adaptació, i genera nous rols i vincles. A les mares i als pares no només els neix un nou fill, també apareix un nou vincle entre germans que cal acompanyar, un vincle que evidentment no està exempt de baralles i conflictes. Quin és el nostre paper quan acompanyem el conflicte entre germans/es? Podem fer alguna cosa per afavorir l’harmonia en aquesta relació?

La idea d’aquest taller és poder aprofundir sobre el reajustament familiar que implica l’arribada d’un nadó a la família i reflexionar sobre com podem aconseguir l’expressió sana de les inquietuds i inseguretats que aquesta arribada genera. I pensar també què podem fer per anar acompanyant els dilemes de la relació entre els germans/es a mesura que van creixent, afavorint, a més, que cada membre de la família pugui trobar el seu lloc i sentir-se còmode en la seva posició.

Inversió: 30€

 Moviment lliure: teoria i practica

24 d’abril de 9 a 14 h

El desenvolupament psicomotor de l’infant és un aspecte del desenvolupament global que no només influirà en com se senti el nen/a en relació a les seves capacitats motrius, sinó que també influirà en el desenvolupament de la seva personalitat i en la seva autoestima. Perquè aquest desenvolupament està íntimament relacionat amb els seus primers èxits, amb la seva manera d’aconseguir allò que vol i amb la seva autopercepció.

Què vol dir prendre decisions en relació al desenvolupament psicomotor? En què pot influir el meu acompanyament al desenvolupament de l’infant?Com afecta la preparació de l’espai? Quina és l’actitud que ha d’acompanyar el moviment lliure? Què fer en cas de desenvolupament lent?

La idea d’aquest taller és comprendre en profunditat la teoria i la pràctica del moviment lliure, no només com metodologia, sinó com a mirada que ens serveix de guia a l’hora de fer un acompanyament respectuós dels primers anys de vida dels infants.

Inversió: 50€

Imparteix: Carolina Liniado, mare, educadora social, psicomotricista i terapeuta familiar amb més de quinze anys d’experiència en educació lliure i criança respectuosa.

Després de cada taller els assistents rebran un dossier sobre la temàtica tractada i podran fer una consulta via e-mail amb la tallerista.

Tots els tallers tenen descompte per socis Xell i per parelles.

Informació i inscripcions: espaiadults@la-caseta.com