La Caseta cooperativa sense ànim de lucre ha format part del programa joves en pràctiques pel projecte de matins i tardes.

Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria,per a l’any 2018,per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

.