El proper 11 d’octubre La Caseta obre les seves portes a les 17h per totes les famílies interessades.

La Caseta es un projecte educatiu que acull infants de 2 a 6 anys des del any 2000.
Se centra en els pilars del respecte, l’acceptació, l’autonomia, la llibertat, els límits, el
descobriment de si mateix i de l’entorn.
Un dels objectius centrals del projecte és que els infants mantinguin la connexió amb el seu
interior desde el reconeixement de les seves necessitats i desitjos. Si l’infant se sent acceptat tal com és, sense judici, per part dels acompanyants i els nens/es desenvoluparà la confiança en si mateix, base de la confiança en els altres i en la vida en general.
Confiem en la capacitat innata dels infants per a guiar els seus aprenentatges i autoregular-se
en aquesta descoberta. Reconeixem la necessitat del moviment i el joc espontani com a
vivències que permeten que l’infant s’expressi, es vinculi amb els altres, es conegui a si mateix i
al entorn.