La Petita Caseta, és un projecte que neix de la il∙lusió d’acollir infants més petits del projecte 2‐6 anys
que està viu cada matí a La Caseta des de l’any 2000.
En els darrers anys, ha hagut una demanda creixent de famílies que volien entrar al projecte de
matins abans dels dos anys. Després d’un temps de reflexionar i veure com encaixar aquest
projecte 1‐2 anys dins els matins de La Caseta, ens fa molta il∙lusió donar‐li la Benvinguda i
acollir a totes les famílies i infants que ho desitgin.
El proper 17 de maig i 15 de juny a les 17h fem portes obertes per totes les famílies interessades