Minimons

Quan es combinen les peces soltes, sovint es donen escenaris creatius i imaginatius als quals podem anomenar Mini Mons. El joc dels Mini Mons és un tipus de joc imaginatiu i de rols que convida i provoca als infants a ser creatius i espontanis en un context de joc dramàtic-representatiu, de la mateixa manera que ho fan moltes altres activitats de la vida quotidiana.

Està molt relacionat amb el joc amb titelles i la narració de contes i històries. La diferència fonamental del joc amb Mini Mons de qualsevol altre joc simbòlic és la inclusió d’altres jocs, com el de construcció i el de manipulació.

Beu també de la teràpia de joc del calaix de sorra (Sand Play), on els participants van col·locant figures i elements dintre d’unes capses plenes de sorra.

Així, el joc amb Mini Mons esdevé lúdic al igual que terapèutic.

En aquesta formació ens introduirem en aquesta vessant més lúdics, jugarem amb peces soltes i Mini Mons i reflexionarem sobre la seva aplicació directa a l’escola i a casa.

Data: Dissabte 1 de febrer de 9:30 a 13:30h.

Preu:  40 euros, 34 euros socis i sòcies de la XELL, el taller de 4 hores.

Estan impartits per: Jenny Silvente González

PEDAGOGIA DE LA LLUM

La llum, com a element present a la natura i com a element artificial, permet una multiplicitat d’accions que combinen, a través del joc, la ciència, l’art i la vivència generant un clima d’experimentació i creativitat. En aquest curs s’ofereix un tastet de propostes relacionades amb la pedagogia de la llum per a treure el màxim profit d’aquest element quotidià en el dia a dia. L’infant aprèn a través dels sentits, s’obre pas al món jugant i experimentant, provant i comprovant. L’adult té la funció de captar els seus moviments i crear espais preparats per posar en marxa tots els seus sentits.

L’ambient de llum ofereix una oportunitat de jugar a través de la llum i el color, convertint l’activitat científica en un centre d’experimentació i expressió artística. A través d’elements lluminosos  es poden crear tantes situacions, escenes, experiències i invents com es puguin imaginar. Els materials que es donen als infants, seleccionats de manera acurada ofereixen un recurs per a crear i composar imatges, jocs d’ombres i colors, dibuixos…

Aquesta formació ofereix un espai de vivència, pràctica, reflexió i diàleg per a la incorporació de la pedagogia de la llum a l’escola i a casa.

Data: Dissabte 14 de març de 9 a 14h i de 15:30 a 18:30h.

Preu 85 euros, 80 euros socis i sòcies de la XELL, el taller de 8 hores.

Estan impartits per: Jenny Silvente González

 

Cicle en tràmits de ser reconegut pel Deparatament d’Ensenyament.